Rapsodia in agosto

Drammatico
Giappone 1991
Regia Akira Kurosawa
Durata 96 min
Interpreti e personaggi
Sachiko Murase: Kane
Hisashi Igawa: Tadao
Narumi Kayashima: Machiko
Toshie Negishi: Yoshie, la figlia di Kane
Hidetaka Yoshioka: Tateo, il figlio di Kane
Richard Gere: Clark

[banner]

Pubblicato da celiavincenzo

Vincenzo Celia